Ψηφίδες
 
Εκπτώσεις -34% στα Orografia, -37% στα Karag, -40% στα Golden Blue.
glass-mosaics_1.jpg glass-mosaics-d_1.jpg glass-mosaics-e_1.jpg
Glass Mosaics  31.6x31.6 Glass Mosaics  31.6x31.6 Glass Mosaics  31.6x31.6
49.6€/μ²  32.7€/μ² BR6002 49.6€/μ²  32.7€/μ² MC201 49.6€/μ²  32.7€/μ²
  Bali 152.5€/μ²  100.7€/μ² MC301 59.5€/μ²  39.3€/μ²
glass-mosaics-b_1.jpg D25-D30_P1.jpg river-stone_1.jpg
Glass Mosaics  31.6x31.6 D25 - D30 Perla series 30x30
MC901  59.5€/μ²  39.3€/μ² 86.8€/μ²  54.7€/μ² 105.40€/μ²  69.60€/μ²
Lagos Negro 223.2€/μ²  147.3€/μ²    
  D9-D16_P1.jpg stone_votsalo_1.jpg
  D09 - D16 Stone series  30x30
  124.0€/μ²  78.1€/μ² 130.2€/μ²  85.9€/μ²
D17-D24_P1.jpg   oval-pebles_1.jpg
D17 - D24   Oval series 30x30
143.8€/μ²  90.6€/μ²   141.4€/μ²  93.3€/μ²
    173.6€/μ²  114.6€/μ²
D1-D8_P1.jpg marble_1.jpg mosavit_1.jpg
D01 - D08 Marble  31.6x31.6 Mosavit  31.6x31.6
173.6€/μ²  109.4€/μ² 173.6€/μ²  114.6€/μ² 173.6€/μ²  114.6€/μ²
  glass-mosaics-c_1.jpg Nube_P1a.jpg
  Glass Mosaics  30x30 Ψηφίδες Πισίνας
  Mix Gold 186.0€/μ²  122.8€/μ²  
  Nacar Arena 446.4€/μ²  294.6€/μ²  
Baracunda_1.jpg Elegant_1.jpg Enjoy-mix_1.jpg
Baracunda  30x30 Elegant  30x30 Enjoy Mix  30x30
24.7€/μ²  14.8€/μ² 249.6€/μ²  149.8€/μ² 147.2€/μ²  88.3€/μ²
inkas_30x30(1.5x1.5)_1.jpg Irida_1a.jpg Kendia-glass-classico-marmo_1a.jpg
Inkas 30x30 Irida 30x30 Kendia 30x30
249.6€/μ²  149.8€/μ² 114.0€/μ²  68.4€/μ² 96.1€/μ²  57.7€/μ²
marble-glass_30x30(1.5x1.5)_1.jpg Metallic-leaves_1a.jpg Metallic-oval_1.jpg
Marble Glass 30x30 Metallic Leaves 30x30 Metallic Oval 30x30
224.1€/μ²  134.5€/μ² 224.1€/μ²  134.5€/μ² 198.4€/μ²  119.0€/μ²
multicolor_30x30(2.5x2.5)_1.jpg Natural-flower_1a.jpg on-line-collection-iii_1.jpg
Multicolor 30x30 Natural Flower 30x30 On Line Collection I 30x30
249.6€/μ²  149.8€/μ² 172.9€/μ²  103.7€/μ² 193.5€/μ²  116.10€/μ²
on-line-collection-ii_1.jpg on-line-collection-i_1.jpg Pool-tiles_1.jpg
On Line Collection II 30x30 On Line Collection III 30x30 Pool Tiles 11.7x24
193.5€/μ²  116.10€/μ² 172.6€/μ²  103.60€/μ² 29.1€/μ²  17.50€/μ²
Rain_1.jpg real-metal_30x30(1.5x1.5)_1.jpg swimming-pool-mosaico_31x46.7(2.5x2.5)_1.jpg
Rain 30x30 Real Metal 30x30 Swimming Pool Mosaico 31x46.7
185.6€/μ²  111.40€/μ² 326.4€/μ²  195.80€/μ² 37.2€/μ²  22.30€/μ²