Αρχική > Πλακάκια > ψηφίδες
 
Εκπτώσεις -34% στα Orografia, -19% στα Karag, -27% στα Golden Blue, -27% στα Best Tiles.
-31% στα La Casa, -50% στα Keros.
saten_no1_p1.jpg baracunda_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg saten_no2_p1.jpg
Saten  10x20 Baracunda Saten  30x40
21.7€/μ²  15€/μ² 22.3€/μ²  16.3€/μ² 26.4€/μ²  18.2€/μ²
pool_tiles_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg Nube_P1.jpg niebla_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Pool Tiles Ψηφίδες Πισίνας Niebla
26.0€/μ²  19.0€/μ² 30.4€/μ²  24.6€/μ² 34.0€/μ²  24.8€/μ²
swimming_pool_mosaico_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg glass-mosaics-e_1.jpg glass-mosaics_1.jpg
Swimming Pool Mosaico Glass Mosaics Glass Mosaics
37.2€/μ²  27.2€/μ² MC201 49.6€/μ²  32.7€/μ² 49.6€/μ²  32.7€/μ²
  MC301 59.5€/μ²  39.3€/μ²  
glass-mosaics-d_1.jpg glass-mosaics-b_1.jpg D25-D30_P1.jpg
Glass Mosaics Glass Mosaics D25 - D30
BR6002 49.6€/μ²  32.7€/μ² MC901  59.5€/μ²  39.3€/μ² 72.0€/μ²  58.3€/μ²
Bali 152.5€/μ²  100.7€/μ² Lagos Negro 223.2€/μ² 147.3€/μ²  
river-stone_1.jpg D9-D16_P1.jpg irida_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Perla series D09 - D16 Irida
105.40€/μ²  69.60€/μ² 102.0€/μ²  82.6€/μ² 114.0€/μ²  83.2€/μ²
stone_votsalo_1.jpg oval-pebles_1.jpg D17-D24_P1.jpg
Stone series Oval series D17 - D24
130.2€/μ²  85.9€/μ² 141.4€/μ²  93.3€/μ² 118.0€/μ²  95.6€/μ²
  173.6€/μ²  114.6€/μ²  
enjoy_mix_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg D1-D8_P1.jpg mosavit_1.jpg
Enjoy Mix D01 - D08 Mosavit
147.2€/μ²  107.5€/μ² 142.1€/μ²  115.1€/μ² 173.6€/μ²  114.6€/μ²
marble_1.jpg glass-mosaics-c_1.jpg on_line_collection_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Marble Glass Mosaics On Line Collection
173.6€/μ²  114.6€/μ² Mix Gold 186.0€/μ² 122.8€/μ² 172.6€/μ²  126.0€/μ²
  Nacar Arena 446.4€/μ² 294.6€/μ²  
natural_flower_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg rain_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg metallic_leaves_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Natural Flower Rain Metallic Leaves
172.8€/μ²  126.1€/μ² 185.6€/μ²  135.5€/μ² 224.1€/μ²  163.6€/μ²
marble_glass_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg inkas_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg multicolor_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Marble Glass Inkas Multicolor
224.1€/μ² 163.6€/μ² 249.6€/μ²  182.2€/μ² 249.6€/μ²  182.2€/μ²
metallic_oval_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg mosaicos_no4_p1.jpg mosaicos_no5_p1.jpg
Metallic Oval Mosaicos Glass  2.5x2.5 Mosaicos Pause  2.5x2.5
253.0€/μ²  184.7€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ²
mosaicos_no1_p1.jpg mosaicos_no2_p1.jpg mosaicos_no3_p1.jpg
Mosaicos Rec  1.5x10
Mosaicos Art Mix 2.5x2.5, 1.5x1.5
Mosaicos Paint  1.5x1.5
422.5€/μ²  211.3€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ²
real_metal_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg    
Real Metal    
326.4€/μ²  238.3€/μ²