ντουζιερες, ντουζιερα, καμπινες μπανιερας, καμπινες, καμπίνα
  Καμπίνες μπανιέρας  
Έκπτωση -35% στα Gloria-43% και άλλες εκπτώσεις στα Karag, -35% στα Ideal Standard, Starlet,
Devon, μεγάλες εκπτώσεις στα Hatz, -44% στα Aquarelle.
Bari_p1.jpg Hobby_porta_mpanioy_SV1B145_p1.jpg Iro_p1.jpg
KARAG BARI Hobby SV1B Iro
76x130  146.4 140x140 146.37 σταθερό 85x140  171.0
άνοιγμα ΜΟΝΟ προς τα έξω 170x140 158.67 ανοιγόμενο 85x140  183.3
    σταθερό 100x140  183.3
simple_p1.jpg bathtub_fresh_i_p1.jpg Hobby_dipli_porta_SV2B140_p1.jpg
Simple Bathtub Fresh I Hobby  SV2B
75x150  108€ 80x140  196.8 140x75x140 195.57

  170x75x140 220.17
starlet-s-850.jpg m_9_p1.jpg crystal_121_1224790002_p1.jpg
Starlet S-850 Μ9 Crystal  1224790002
85x140  179 85x140  207.9 120x138  236.2€  123.5€
 
σταθερό: 59cm
 

ανοιγώμενο: 57cm  έως 80ο
starlet-sg-850.jpg devon_dg_850_p1.jpg m_9A_p1.jpg
Starlet SG-850 D850  85x140  203.0 Μ9/Α
85x140  197 χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα 120x140  244.8
  DG850  85x140  233.70 40+80cm
  με λαβή-πετσετοκρεμάστρα καινούρια παραλαβή με λιγότερη κλίση
    η καμπύλη στο ανοιγώμενο τμήμα
WBD_p1.jpg Bagno_1_p1.jpg connect_t_9924_eo_p1.jpg
PANEL Bango 1 Connect
70x140  221.4 80x140  257.1 80x14238
75x140  227.6  
80x140  233.7    
connect_t_9923_eo_p1.jpg starlet-sg-1200.jpg extended_p1.jpg
Connect Starlet  SG1200 Extended
80x14238 120x140  245 120x140  διάφανη  162€
  48+72cm 120x140  ματ         205€
    40+80cm
tripleta_70-6447_p1.jpg glass_bath_80-1150_p1.jpg Pana_200_p1.jpg
Tripleta Glass Bath Pana 200
130x140  250.92 115x140  250.92 70x150  318.6
  52+63cm 90x150  380.1
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
tipica_t_2508_yb_p1.jpg bathtub_fresh_iii_p1.jpg devon_dg_1200_p1.jpg
Tipica Bathtub Fresh III DG1200
80x150  285 120-122x140  344.4 120x140  307.5
  60+60cm 48+72cm
synergy_L_6210_aa_p1.jpg playa_j_4943_yb_p1.jpg bathtub_fresh_ii_p1.jpg
Synergy Playa Bathtub Fresh II
81.5x150  318 90x147  319 110x140  376.4
    55+55cm
connect_t_9925_eo_p1.jpg Plaza_1200_p1.jpg synergy_L_6211_aa_p1.jpg
Connect Plaza  DT1200T Synergy
80x15325 120x140  332.10 89.5x150  334
      με ράγα L6212AA 89.5x150Y 375
Pana_400_p1.jpg synergy_L_6213_aa_p1.jpg devon_dgc_1200_p1.jpg
Pana 400 Synergy DGC1200
100x150  404.7 89.5x150  353 120x140  362.9
130x150  478.5   30+88.5cm
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
connect_t_9926_eo_p1.jpg banita_70-1900_p1.jpg bathtub_70_p1.jpg
Connect Banita
Bathtub 70
100x15390 160-174x68-74x135 120x70x140  516.6
  412.05 150x90x140  528.9
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
Flora_300_p1.jpg Penta_K-100_p1.jpg Set_New_Mykonos_p1.jpg
Flora 300 Penta K-100 Σετ New Mykonos
160x67.5x148  576.9€  290.5€  140x67.5x148  575.7€  290.5€ 90x90x200  527.7
200x90x148  686.4€  297.4€ 190x90x148  661.8€  297.4€ με μπανιέρα
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
King_Saturn_p1.jpg sider_bath_plaza_p1.jpg sider_bath_plaza_2_2_p1.jpg
King Saturn

 

Slider Bath Plaza 1+1
Slider Bath Plaza 2+2
140x68x148  538.8 150x70x140  510.5 160x70x140  516.6
200x78x148  637.2 150x75x140  516.7 180x80x140  553.5
  150x80x140  522.8 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
bathtub_60_p1.jpg bathtub_90_p1.jpg tonic_L_6485_eo_p1.jpg
Bathtub 60 Bathtub 90 Tonic
140x70x140  602.7 140x70x140  606.4 90x150  537
200x90x140  762.6 200x90x140  667.9  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
Flora_200_Mykonos_p1.jpg celeste_p1.jpg Flora_250_p1.jpg
Flora 200 + Mykonos Celeste Flora 250
90x90x150  674.1 120x68Χ150  387€ 110x110x150  1506.8
100x100x150  784.8   140x140x150  1703.6
διαθέσιμη και η μπανιέρα   με μπανιέρα
Flora_800_p1.jpg Artemis_p1.jpg Artemis_p1.jpg
Flora 800 Artemis Artemis
150x100x150  1679 150x100   1490.76€  970€ 165x100   1559.64€  1014€
με μπανιέρα με μπανιέρα με μπανιέρα
Nano-Skin_p1.jpg    
#Nano Skin    
56.6€  30.1€