Αρχική > Καμπίνες > μπανιέρας
     
Έκπτωση -38% στα Gloria, -44%, -65% στα Karag, -30% στα Ideal Standard,
-31% στα Starlet, Devon, -50% στα Aquarelle.
bari_1.jpg m9_1.jpg hobby-sv1b145_1.jpg
BARI M/9 (χωρίς λαβή) Hobby SV1B
76x130  146.4€ 82.0€ 80x150  244.8 85.7 140x140 158.7€ 88.9€
άνοιγμα ΜΟΝΟ προς τα έξω   170x140 171.0€ 95.8€
m9_1.jpg iro_1.jpg bathtub_fresh_i_p1.jpg
M/9 Iro Bathtub Fresh I
85x140  171.0€  95.8€ σταθερό 85x140  171.0 95.8€ 80x145  196.8€ 98.4€
  ανοιγόμενο 85x140  183.3€ 102.6€  
  σταθερό 100x140  183.3€ 102.6€  
simple_p1.jpg hobby-sv2b140d_1.jpg glass-bath_1.jpg
Simple Hobby  SV2B Glass Bath
75x150  108 140x75x140  195.6€ 109.5€ 115x140  215.3€  113.5€
εκτός αποθέματος 170x75x140  220.2€ 123.3€ 52+63cm
sg850_1.jpg m9a_1.jpg dg850_1.jpg
S-850 85x140  166.1€  114.6€ Μ9 D850  85x140  203.0€  140.1€
χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα 120x140  244.8€  137.1€ χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα
SG-850 85x140  184.5€  127.3€  40+80cm DG850  85x140  233.7€  161.3€
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα  καινούρια παραλαβή με λιγότερη κλίση με λαβή-πετσετοκρεμάστρα
  στην καμπύλη στο ανοιγώμενο τμήμα  
bagno-1_1.jpg wbd70_1.jpg m9b_1.jpg
Bagno 1 PANEL M/9B
80x140  257.1€  144.0€ 70x140  221.4€  152.8€ 155x140  441.6 154.6
  80x140  233.7€  161.3€  
sg1200_1.jpg extended_p1.jpg bathtub_fresh_iii_p1.jpg
SG-1200 Extended Bathtub Fresh III
120x140  227.6€  157.0€ 120x140  διάφανη  162€ 120-122x145  344.4€ 172.2€
48+72cm 40+80cm 60+60cm
pana-200_1.jpg connect-angle_1.jpg connect_1.jpg
Pana 200 Connect Angle V1 Connect V1
70x150  318.6€  187.4€ 80x14268.80  188.10€ 80x14268.80  188.10€
90x150  380.1€  212.9€    
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
bathtub_fresh_ii_p1.jpg tipica_1.jpg banita_1.jpg
Bathtub Fresh II Tipica Banita
110x145  376.4€ 188.2€ 80x150  271.60 190.10€ 160-174x70x135  328.4 203.6€
55+55cm    
mykonos_1.jpg Penta_K-100_1.jpg dg1200_1.jpg
Flora 200 + Mykonos Penta K-100 (με γραμμές, λευκό) DG1200
90x90x150  367.8€ 206.0€ 140x148  589.2 206.2 120x140  307.5€ 212.2€
100x100x150  441.6€ 247.3€ 170x148  663.0 232.1 48+72cm
διαθέσιμη και η μπανιέρα    
pana-400_1.jpg dt1200_1.jpg dgc1200_1.jpg
Pana 400 DT1200 DGC1200
100x150  404.7€ 226.2€ 120x140  332.1€ 229.1€ 120x140  362.9€ 250.4€
130x150  478.5€ 268.0€   30+88.5cm
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
synergy-angle_1.jpg connect-v4_1.jpg rivoli_1.jpg
Synergy angle Connect V4 Rivoli
81.5x150  359.50 251.60 80x15366.40 256.50€ 130x130x150  736.8 257.9€
    140x140x150  736.8 257.9€
offset_1.jpg synergy-bow_1.jpg bathtub_70_p1.jpg
Offset Synergy bow Bathtub 70
160x90x150  736.8 257.9€ 89.5x150  377.40 264.20€ 120x70x145  541.2€ 270.6€
  με ράγα L6212AA 89.5x150Y 296.60 150x90x145  553.5€ 276.8€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
synergy-sail_1.jpg king-saturn_1.jpg bathtub_60_p1.jpg
Synergy sail King Saturn Bathtub 60
89.5x150  397.90 278.50€ 140x68x148  501.9€ 281.1€ 140x70x145  602.7€ 301.4€
  200x78x148  526.5€ 294.8€ 200x90x145  762.6€ 381.4€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
bathtub_90_p1.jpg connect-v5_1.jpg new-mykonos_1.jpg
Bathtub 90 Connect V5 Σετ New Mykonos
140x70x145  606.4€ 303.2€ 100x15439.70 307.80€ 90x90x200  552.3€ 309.3€
200x90x145  667.9€ 334.0€   με μπανιέρα
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
penta-k100_1.jpg flora-300_1.jpg studio-p2k_1.jpg
Penta K-100 Flora 300 Studio P2K
140x67.5x148  575.7€ 322.4€ 160x67.5x148  576.9€ 323.1€ 100x150  601.5€ 336.8€
190x90x148  661.8€ 370.6€ 200x90x148  686.4€ 384.4€ 130x150  675.3€ 378.2€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
slbd140_1.jpg slbd160_1.jpg artemis_1.jpg
Slider Bath Plaza 1+1 Slider Bath Plaza 2+2 Artemis
140x70x140  504.4€ 348.0€ 160x70x140  516.6€ 356.5€ 150x100   590.4€  366.0€
150x80x140  504.3€ 347.9€ 180x80x140  553.5€ 381.9€ 165x100   615.0€  381.3€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
celeste_p1.jpg    
Celeste    
120x68Χ150  387€