Αρχική > Καμπίνες > μπανιέρας
     
Έκπτωση -38% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα Axis, Devon, -50% στα Aquarelle.
-8% στα Karag.
iro_kampina_akriliki_karag_p1.jpg bari_kampina_akriliki_karag_p1.jpg m9_kampina_akriliki_karag_p1.jpg
Iro Bari Μ9
85x140 σταθερό  99€ 86€ 76x130  95€ 87€ 85x140  99.9€ 92€
85x140 ανοιγόμενο  99€ 86€    
100x140 σταθερό  109€ 100€    
bathtub_fresh_i_p1.jpg simple_p1.jpg glass-bath_1.jpg
Bathtub Fresh I Simple Glass Bath
80x145  196.8€ 98.4€ 75x150  108 115x140  215.3€  113.5€
    52+63cm
monoptyxo_mpanieras_xg850_x850_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg hobby_bath_door_kampina_akriliki_karag_p1.jpg hobby_corner_bathtub_kampina_akriliki_karag_p1.jpg
XG850 & X850 Hobby Bath Door
Hobby Corner Bathtub
85x140 140x140  128€ 118€ 75x140x140  129€ 119€
χωρίς πετσ/στρα 135€ 115€ 170x140  133€ 122€ 75x170x140  139€ 128€
με πετσ/στρα 145€ 123€   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Axis    
monoptyxa_mpanieras_dg850_d850_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg m9a_kampina_akriliki_karag_p1.jpg diaxwristiko_mpanieras_wbd_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Primus Plus DG850 & D850 Μ9Α Primus Plus WBD
85x140 120x140  159.9€ 147€ 70x140  180€ 153€
χωρίς πετσ/στρα 170€ 144€ 35+85 80x140  190€ 161€
με πετσ/στρα 195€ 166€   χαρακτηριστικά Devon
χαρακτηριστικά Devon    
bagno1_kampina_akriliki_karag_p1.jpg diptyxo_mpanieras_xg1200_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg extended_p1.jpg
Bagno 1
XG1200 Extended
80x140  169€ 155€ 120x140  185€ 157€ 120x140  διάφανη  162€
  48+72cm 40+80cm
  χαρακτηριστικά Axis  
bathtub_fresh_iii_p1.jpg connect-angle_1.jpg connect_1.jpg
Bathtub Fresh III Connect Angle V1 Connect V1
120-122x145  344.4€ 172.2€ 80x14268.80  188.10€ 80x14268.80  188.10€
60+60cm    
bathtub_fresh_ii_p1.jpg tipica_1.jpg banita_1.jpg
Bathtub Fresh II Tipica Banita
110x145  376.4€ 188.2€ 80x150  271.60 190.10€ 160-174x70x135  328.4 203.6€
55+55cm    
diptuxo_mpanieras_dg1200_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg triptyxo_mpanieras_dt1200_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kyrto_diptyxo_mpanieras_dgc_1200_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Primus Plus DG1200 Primus Plus DT1200 Primus Plus DGC 1200
120x140  260€ 221€ 120x140  285€ 242€ 120x140  295€ 251€
48+72cm 38+38+38cm 30+88.5cm
χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon
synergy-angle_1.jpg connect-v4_1.jpg synergy-bow_1.jpg
Synergy angle Connect V4 Synergy bow
81.5x150  359.50 251.60 80x15366.40 256.50€  89.5x150  377.40 264.20€
    με ράγα L6212AA 89.5x150Y 296.60
bathtub_70_p1.jpg synergy-sail_1.jpg bath_slider_1_slbx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Bathtub 70 Synergy sail Bath Slider 1 + 1 SLBX
120x70x145  541.2€ 270.6€ 89.5x150  397.90 278.50€ 140x70x140  340€ 288€
150x90x145  553.5€ 276.8€   150x80x140  350€ 298€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Axis
bathtub_60_p1.jpg bathtub_90_p1.jpg bath_slider_2_slb2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Bathtub 60 Bathtub 90 Bath Slider 2 + 2 SLB2X
140x70x145  602.7€ 301.4€ 140x70x145  606.4€ 303.2€ 160x70x140  360€ 305€
200x90x145  762.6€ 381.4€ 200x90x145  667.9€ 334.0€ 180x80x140  380€ 323€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
1# 1.95-2.00x1.45 ΑΜΜΟΒΟΛΗ 280€   χαρακτηριστικά Axis
connect-v5_1.jpg penta_k100_sn_10_kampina_akriliki_karag_p1.jpg flora_300_kampina_karag_p1.jpg
Connect V5 Penta K100 Flora 300
100x15439.70 307.80€ 140x70x148  353€ 324€ 160x70x148  358€ 329€
  180x90x148  418€ 385€ 200x90x148  458€ 421€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
artemis_1.jpg celeste_p1.jpg bathslider_2_slb2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Artemis Celeste Primus Plus Bath Slider 2+2 SLB2R
150x100   590.4€  366.0€ 120x68Χ150  387€ 160x70x140  515€ 438€
165x100   615.0€  381.3€   180x80x140  540€ 459€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Devon