ντουζιερες, ντουζιερα, καμπινες μπανιερας, καμπινες, καμπίνα
  Καμπίνες μπανιέρας  
Έκπτωση -35% στα Gloria-48% και άλλες εκπτώσεις στα Karag, -35% στα Ideal Standard, Starlet,
Devon, μεγάλες εκπτώσεις στα Hatz, -50% στα Aquarelle.
Bari_p1.jpg Hobby_porta_mpanioy_SV1B145_p1.jpg Iro_p1.jpg
KARAG BARI Hobby SV1B Iro
76x130  146.4 140x140 146.37 σταθερό 85x140  171.0
άνοιγμα ΜΟΝΟ προς τα έξω 170x140 158.67 ανοιγόμενο 85x140  183.3
    σταθερό 100x140  183.3
bathtub_fresh_i_p1.jpg Hobby_dipli_porta_SV2B140_p1.jpg simple_p1.jpg
Bathtub Fresh I Hobby  SV2B Simple
80x140  196.8€ 98.4€ 140x75x140  195.57 75x150  108€
  170x75x140  220.17  
m_9_p1.jpg starlet-s-850.jpg crystal_121_1224790002_p1.jpg
Μ9 Starlet S-850 Crystal  1224790002
85x140  207.9 85x140  179 120x138  236.2€  123.5€


σταθερό: 59cm

  ανοιγώμενο: 57cm  έως 80ο
m_9A_p1.jpg starlet-sg-850.jpg devon_dg_850_p1.jpg
Μ9/Α Starlet SG-850 D850  85x140  203.0
120x140  244.8 85x140  197 χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα
40+80cm   DG850  85x140  233.70
καινούρια παραλαβή με λιγότερη κλίση
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα
στην καμπύλη στο ανοιγώμενο τμήμα    
Bagno_1_p1.jpg WBD_p1.jpg connect_t_9924_eo_p1.jpg
Bango 1 PANEL Connect
80x140  257.1 70x140  221.4 80x14238
  80x140  233.7  
connect_t_9923_eo_p1.jpg starlet-sg-1200.jpg extended_p1.jpg
Connect Starlet  SG1200 Extended
80x14238 120x140  245 120x140  διάφανη  162€
  48+72cm 120x140  ματ         205€
    40+80cm
tripleta_70-6447_p1.jpg glass_bath_80-1150_p1.jpg Pana_200_p1.jpg
Tripleta Glass Bath Pana 200
130x140  250.92 115x140  250.92 70x150  318.6
  52+63cm 90x150  380.1
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
bathtub_fresh_iii_p1.jpg tipica_t_2508_yb_p1.jpg bathtub_fresh_ii_p1.jpg
Bathtub Fresh III Tipica Bathtub Fresh II
120-122x140  344.4€ 172.2€ 80x150  285 110x140  376.4€ 188.2€
 60+60cm   55+55cm
devon_dg_1200_p1.jpg synergy_L_6210_aa_p1.jpg playa_j_4943_yb_p1.jpg
DG1200 Synergy Playa
120x140  307.5 81.5x150  318 90x147  319
48+72cm    
Pana_400_p1.jpg connect_t_9925_eo_p1.jpg Plaza_1200_p1.jpg
Pana 400 Connect Plaza  DT1200T
100x150  404.7 80x15325 120x140  332.10
130x150  478.5    
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
synergy_L_6211_aa_p1.jpg synergy_L_6213_aa_p1.jpg devon_dgc_1200_p1.jpg
Synergy Synergy DGC1200
89.5x150  334 89.5x150  353 120x140  362.9
  με ράγα L6212AA 89.5x150Y 375   30+88.5cm
connect_t_9926_eo_p1.jpg banita_70-1900_p1.jpg bathtub_70_p1.jpg
Connect Banita
Bathtub 70
100x15390 160-174x70x135  412.05 120x70x140  541.2€ 270.6€
 
150x90x140  553.5€ 276.8€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
Set_New_Mykonos_p1.jpg King_Saturn_p1.jpg Penta_K-100_p1.jpg
Σετ New Mykonos King Saturn Penta K-100
90x90x200  527.7 140x68x148  538.8  140x67.5x148  575.7€ 299.3€
με μπανιέρα 200x78x148  637.2 190x90x148  661.8€ 344.1€
Flora_300_p1.jpg bathtub_60_p1.jpg bathtub_90_p1.jpg
Flora 300 Bathtub 60 Bathtub 90
160x67.5x148  576.9€  300.0€ 140x70x140  602.7€ 301.4€ 140x70x140  606.4€ 303.2€
200x90x148  686.4€  356.9€ 200x90x140  762.6€ 381.4€ 200x90x140  667.9€ 334.0€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
sider_bath_plaza_p1.jpg sider_bath_plaza_2_2_p1.jpg tonic_L_6485_eo_p1.jpg
Slider Bath Plaza 1+1 Slider Bath Plaza 2+2 Tonic
150x70x140  510.5 160x70x140  516.6 90x150  537
150x75x140  516.7 180x80x140  553.5  
150x80x140  522.8 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
Flora_200_Mykonos_p1.jpg celeste_p1.jpg Flora_250_p1.jpg
Flora 200 + Mykonos Celeste Flora 250
90x90x150  674.1 120x68Χ150  387€ 110x110x150  1506.8
100x100x150  784.8   140x140x150  1703.6
διαθέσιμη και η μπανιέρα   με μπανιέρα
Flora_800_p1.jpg Artemis_p1.jpg Artemis_p1.jpg
Flora 800 Artemis Artemis
150x100x150  1679 150x100   1490.76€  970€ 165x100   1559.64€  1014€
με μπανιέρα με μπανιέρα με μπανιέρα
Nano-Skin_p1.jpg    
#Nano Skin    
56.6€  31.9€