ντουζιερες, ντουζιερα, καμπινες μπανιερας, καμπινες, καμπίνα
 
  Καμπίνες μπανιέρας  

Έκπτωση -39% στα gl-40% στα KRG, -35% στα Ideal Standard, Starlet, Devon, KRG ακρυλικά,
-30% στα KRG ειδικές παραγγελίες, -42% στα ΗΤ, -44% στα Aquarelle και άλλες μεγάλες προσφορές.
Έκμεταλευτείτε ποσοτικές εκπτώσεις
    gl      3 και περισσότερες καμπίνες   -49% έκπτωση στην αρχική τιμή
    krg    2 και περισσότερες καμπίνες   -45% έκπτωση στην αρχική τιμή (όχι ειδικές)
 
hs2a.jpg bari_1.jpg simple_p1.jpg
krg-hs2 KARAG BARI  Simple
140x140Υ 82€ 76x130Y  245€  86€ 75x150Υ  98€
170x140Υ 82€    
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
bathtub_fresh_i_p1.jpg starlet-s-850.jpg 254.jpg
Bathtub Fresh I Starlet S-850 krg254
80x140h  196.8 85x140  179 85x140Υ  245€  120€
hs4.jpg crystal_121_1224790002_p1.jpg starlet-sg-850.jpg
krg-hs4 Crystal  1224790002 Starlet SG-850
140x75x140Υ 120€ 120x138Y  236.2€  123.5€ 85x140  197
 170x75x140Υ 120€ σταθερό: 59cm  
 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις ανοιγώμενο: 57cm  έως 80ο  
devon_dg_850_p1.jpg extended_p1.jpg WBD_p1.jpg
Devon D 850 Extended Σταθερό PANEL μπανιέρας
D 850  85x140  203.0 120x140Υ διάφανη  148€ WBD 70  70cm  221.4
χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα 120x140Υ ματ         198€ WBD 75  75cm  227.6
DG 850  85x140  233.70 40+80cm WBD 80  80cm  233.7
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα    
connect_t9923.jpg connect_t9924.jpg tipica_t2508.jpg
Ideal Standard Connect Ideal Standard Connect Ideal Standard Tipica
80x140Υ  231 80x140Υ  231 80x150234
glass_bath_p1.jpg tripleta_p1.jpg starlet-sg-1200.jpg
Glass Bath Tripleta Starlet SG-1200
80-1150  115x140  250.9 70-6447  130x140  250.9 120x140  245
52+63cm    
255.jpg 236.jpg 259.jpg
krg255 krg236 krg259
120x140Υ 282 100x150Υ 245 70x150Υ 257
40+80cm 130x150Υ 282 90x150Υ 306
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
256.jpg banita_p1.jpg bathtub_fresh_iii_p1.jpg
krg256 Banita  70-1900 Bathtub Fresh III
80x140Υ  306 160-174x135  307.5 120-122x140  344.4

πλαϊνό 68-74x135  104.6 60+60cm
devon_dg_1200_p1.jpg synergy_l6210.jpg playa_j4943.jpg
Devon DG 1200 Ideal Standard Synergy Ideal Standard Playa
DG 1200  120x140  307.5 81.5x150Y 90x147Y
48+72cm 309 310
connect_t9925.jpg bathtub_fresh_ii_p1.jpg synergy_l6211.jpg
Ideal Standard Connect Bathtub Fresh II Ideal Standard Synergy 89.5x150Y
80x15 110x140h  376.4 χωρίς πόμολο  325
315 55+55cm με πόμολο  364
246.jpg synergy_l6213.jpg 260.jpg
Flora 200 + Mykonos Ideal Standard Synergy krg260
90x90x150Υ    368 89.5x150Y 100x150Υ 319
90x90x140Υ    442 342 130x150Υ 380
100x100x150Υ 442   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη και η μπανιέρα    
devon_dgc_1200_p1.jpg 235.jpg connect_t9926.jpg
Devon DGC 1200 krg235 Ideal Standard Connect
120x140  362.9 130x150Υ 343 100x15
30+88.5cm 220x150Υ 429 378
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
234.jpg 226.jpg easy_t1359.jpg
krg234 krg226 Ideal Standard Easy
60x90x150Υ 368 120x140Υ 368 80x150Y
130x75x150Υ 417 160x140Υ 491 427
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
237.jpg bathtub_70_p1.jpg 252.jpg
krg237 Bathtub 70 krg252
140x68x148Υ 435 min  120x70x140  516.6 110x110x148Υ 417
200x78x148Υ 508 max  150x90x140  528.9 130x130x148Υ 454
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
258.jpg 251.jpg sider_bath_plaza_p1.jpg
krg  Lila Pano krg251 Slider Bath Plaza 1+1
100x148Υ 491 110x110x150Υ 462 SPBD 70  150x70x140Y  510.5
95x148Υ 491 140x140x150Υ 491 SPBD 75  150x75x140Y  516.7
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις SPBD  80  150x80x140Y  522.8
sider_bath_plaza_2_2_p1.jpg bathtub_60_p1.jpg tonic_l6485.jpg
Slider Bath Plaza 2+2 Bathtub 60 Ideal Standard Tonic
SLBD 160  160x70x140Y 516.6 min  140x70x140  602.7 90x150Υ
SLBD 180  180x80x140Y 553.5 max  200x90x140  762.6 521
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
easy_t1837.jpg bathtub_90_p1.jpg 232.jpg
Ideal Standard Easy 95x150Υ Bathtub 90 krg232
ματ        523 min  140x70x140  606.4 140x148Υ 515
διάφανο  584 max  200x90x140  667.9 200x148Υ 663
30+65cm διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
228.jpg 249.jpg celeste_p1.jpg
krg228 krg Flora 250 Celeste
140x68x148Υ 612 110x110x150Υ 614 120x68Χ150Υ  388€
190x80x148Υ 674 140x140x150Υ 675
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  διαθέσιμη και η μπανιέρα  
230.jpg easy_t1028.jpg 248.jpg
krg230 Ideal Standard Easy Karag Flora 800
120x148Υ 565 135x140cm  626 150x100 737
180x148Υ 688 160x140cm  672  διαθέσιμη και η μπανιέρα
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
242.jpg 224.jpg 264.jpg
krg242 krg224 krg264
150x150Υ 737 160x67x140Υ 908 110x110x150Υ  983
180x150Υ 786 200x77x140Υ 1092 140x140x150Υ  1044
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
     διαθέσιμη και η μπανιέρα
240.jpg    
krg240    
140x148Υ 1229
 
180x148Υ 1402

διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις