ντουζιερες, ντουζιερα, καμπινες μπανιερας, καμπινες, καμπίνα
  Καμπίνες μπανιέρας  
Έκπτωση -38% στα Gloria, -44%, -65% στα Karag, -33% στα Ideal Standard,
-31% στα Starlet, Devon, -50% στα Aquarelle.
bari_1.jpg m9_1.jpg hobby-sv1b145_1.jpg
BARI M/9 (χωρίς λαβή) Hobby SV1B
76x130  146.4€ 82.0€ 80x150  244.8 85.7 140x140 158.7€ 88.9€
άνοιγμα ΜΟΝΟ προς τα έξω   170x140 171.0€ 95.8€
m9_1.jpg bathtub_fresh_i_p1.jpg
iro_1.jpg
M/9 Bathtub Fresh I Iro
85x140  171.0€  95.8€ 80x145  196.8€ 98.4€ σταθερό 85x140  171.0 95.8€
    ανοιγόμενο 85x140  183.3€ 102.6€
    σταθερό 100x140  183.3€ 102.6€
simple_p1.jpg hobby-sv2b140d_1.jpg glass-bath_1.jpg
Simple Hobby  SV2B Glass Bath
75x150  108 140x75x140  195.6€ 109.5€ 115x140  215.3€  113.5€
  170x75x140  220.2€ 123.3€ 52+63cm
     
sg850_1.jpg m9a_1.jpg tripleta_1.jpg
S-850 85x140  166.1€  114.6€ Μ9 Tripleta
χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα 120x140  244.8€  137.1€ 130x140  221.4€  137.3€
SG-850 85x140  184.5€  127.3€  40+80cm εκτός αποθέματος
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα  καινούρια παραλαβή με λιγότερη κλίση  
  στην καμπύλη στο ανοιγώμενο τμήμα  
dg850_1.jpg bagno-1_1.jpg wbd70_1.jpg
D850  85x140  203.0€  140.1€ Bagno 1 PANEL
χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα 80x140  257.1€  144.0€ 70x140  221.4€  152.8€
DG850  85x140  233.7€  161.3€   80x140  233.7€  161.3€
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα    
m9b_1.jpg sg1200_1.jpg extended_p1.jpg
M/9B SG-1200 Extended
155x140  441.6 154.6 120x140  227.6€  157.0€ 120x140  διάφανη  162€
  48+72cm 40+80cm
connect_1.jpg   bathtub_fresh_iii_p1.jpg
Connect V1   Bathtub Fresh III
 80x14255.94€  171.48€   120-122x145  344.4€ 172.2€
      60+60cm
tipica_1.jpg pana-200_1.jpg bathtub_fresh_ii_p1.jpg
Tipica Pana 200 Bathtub Fresh II
80x150  258.60€ 173.26€ 70x150  318.6€  187.4€ 110x145  376.4€ 188.2€
  90x150  380.1€  212.9€ 55+55cm
   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
banita_1.jpg mykonos_1.jpg Penta_K-100_1.jpg
Banita Flora 200 + Mykonos Penta K-100 (με γραμμές, λευκό)
160-174x70x135  328.4 203.6€ 90x90x150  367.8€ 206.0€ 140x148  589.2 206.2
  100x100x150  441.6€ 247.3€ 170x148  663.0 232.1
   διαθέσιμη και η μπανιέρα  
connect-angle_1.jpg dg1200_1.jpg pana-400_1.jpg
Connect Angle V1 DG1200 Pana 400
80x14314.80€  210.92€ 120x140  307.5€ 212.2€ 100x150  404.7€ 226.2€
  48+72cm 130x150  478.5€ 268.0€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
dt1200_1.jpg synergy-angle_1.jpg connect-v4_1.jpg
DT1200 Synergy angle Connect V4
120x140  332.1€ 229.1€ 81.5x150  342.30€ 229.34 80x15348.94€ 233.79€
synergy-bow_1.jpg dgc1200_1.jpg synergy-sail_1.jpg
Synergy bow DGC1200 Synergy sail
89.5x150  359.41 240.81€ 120x140  362.9€ 250.4€ 89.5x150  378.88€ 253.85€
με ράγα L6212AA 89.5x150Y 375  30+88.5cm  
rivoli_1.jpg offset_1.jpg bathtub_70_p1.jpg
Rivoli Offset Bathtub 70
130x130x150  736.8 257.9€ 160x90x150  736.8 257.9€ 120x70x145  541.2€ 270.6€
140x140x150  736.8 257.9€    150x90x145  553.5€ 276.8€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
connect-v5_1.jpg king-saturn_1.jpg bathtub_60_p1.jpg
Connect V5 King Saturn Bathtub 60
100x15418.75€ 280.56€ 140x68x148  501.9€ 281.1€ 140x70x145  602.7€ 301.4€
  200x78x148  526.5€ 294.8€ 200x90x145  762.6€ 381.4€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
bathtub_90_p1.jpg new-mykonos_1.jpg penta-k100_1.jpg
Bathtub 90 Σετ New Mykonos Penta K-100
140x70x145  606.4€ 303.2€ 90x90x200  552.3€ 309.3€ 140x67.5x148  575.7€ 322.4€
200x90x145  667.9€ 334.0€ με μπανιέρα    190x90x148  661.8€ 370.6€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
flora-300_1.jpg studio-p2k_1.jpg slbd140_1.jpg
Flora 300 Studio P2K Slider Bath Plaza 1+1
160x67.5x148  576.9€  323.1€ 100x150  601.5€ 336.8€ 140x70x140  504.4€ 348.0€
   200x90x148  686.4€  384.4€ 130x150  675.3€ 378.2€ 150x80x140  504.3€ 347.9€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
slbd160_1.jpg artemis_1.jpg tonic-v1_1.jpg
Slider Bath Plaza 2+2  Artemis Tonic  V1
160x70x140  516.6€ 356.5€ 150x100   590.4€  366.0€ 90x150  576.66€ 386.36€
180x80x140  553.5€ 381.9€ 165x100   615.0€  381.3€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  

 

celeste_p1.jpg    
Celeste    
120x68Χ150  387€    
     
nano-skin_1.jpg    
#Nano Skin    
56.6€ 31.7