ντουζιερες, ντουζιερα, καμπινες μπανιερας, καμπινες, καμπίνα
 
  Καμπίνες μπανιέρας  

Έκπτωση -31% στα gl-43% στα KRG, -35% στα Ideal Standard, Starlet, Devon, -44% στα Aquarelle
-30% στα KRG ειδικές παραγγελίες, ακρυλικά, -42% στα Ηatz και άλλες μεγάλες προσφορές.
 
bari_1.jpg Hobby_porta_mpanioy_SV1B145_p1.jpg simple_p1.jpg
KARAG BARI Hobby SV1B Simple
76x130Y με γρ 146 140x75x140Υ 146.37 75x150Υ  98€
85x140Y διαφ 183 170x75x140Υ 158.67  
άνοιγμα ΜΟΝΟ προς τα έξω διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
bathtub_fresh_i_p1.jpg Hobby_dipli_porta_SV2B140_p1.jpg starlet-s-850.jpg
Bathtub Fresh I Hobby  SV2B Starlet S-850
80x140h  196.8 140x140Υ 195.57 85x140  179
  170x140Υ 220.17  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
254.jpg crystal_121_1224790002_p1.jpg starlet-sg-850.jpg
krg254 - Μ9 Crystal  1224790002 Starlet SG-850
85x140Υ  245€  120€ 120x138Y  236.2€  123.5€ 85x140  197
  σταθερό: 59cm  
 
ανοιγώμενο: 57cm  έως 80ο  
devon_dg_850_p1.jpg WBD_p1.jpg extended_p1.jpg
Devon D 850 Σταθερό PANEL μπανιέρας Extended
D 850  85x140  203.0 WBD 70  70cm  221.4 120x140Υ διάφανη  148€
χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα WBD 75  75cm  227.6 120x140Υ ματ         198€
DG 850  85x140  233.70 WBD 80  80cm  233.7 40+80cm
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα   άνοιγμα μέσα έξω - 180ο
connect_t_9923_eo_p1.jpg connect_t_9924_eo_p1.jpg starlet-sg-1200.jpg
Ideal Standard Connect Ideal Standard Connect 6#Starlet SG-1200
T9923EO  80x140Υ  238 T9924EO  80x140Υ  238 120x140  245
    48+72cm
255.jpg 236.jpg tripleta_70-6447_p1.jpg
krg255 - Μ9/Α krg236 Tripleta
120x140Υ 282 100x150Υ 245 70-6447  130x140  250.92
40+80cm 130x150Υ 282  
καινούρια παραλαβή με λιγότερη κλίση διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις

η καμπύλη στο ανοιγώμενο τμήμα  
glass_bath_80-1150_p1.jpg 256.jpg 259.jpg
Glass Bath krg256 krg259
80-1150  115x140  250.92 80x140Υ  306 70x150Υ 257
52+63cm   90x150Υ 306
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
tipica_t_2508_yb_p1.jpg bathtub_fresh_iii_p1.jpg devon_dg_1200_p1.jpg
Ideal Standard Tipica Bathtub Fresh III Devon DG 1200
T2508YB  80x150285 120-122x140  344.4 DG 1200  120x140  307.5
  60+60cm 48+72cm
synergy_L_6210_aa_p1.jpg playa_j_4943_yb_p1.jpg 246.jpg
Ideal Standard Synergy Ideal Standard Playa Flora 200 + Mykonos
L6210AA  81.5x150Y J4943YB  90x147Y 90x90x150Υ    368
318 319 90x90x140Υ    442
    100x100x150Υ 442
    διαθέσιμη και η μπανιέρα
bathtub_fresh_ii_p1.jpg banita_70-1900_p1.jpg connect_t_9925_eo_p1.jpg
Bathtub Fresh II Banita  70-1900 Ideal Standard Connect
110x140h  376.4 160-174x135  307.50 T9925EO  80x15
55+55cm πλαϊνό 68-74x135  104.55 325
Plaza_1200_p1.jpg synergy_L_6211_aa_p1.jpg 260.jpg
Plaza Ideal Standard Synergy krg260
DT1200T  120x140 L6211AA  89.5x150Y  334 100x150Υ 319
332.10   με ράγα L6212AA 89.5x150Y 375 130x150Υ 380
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
synergy_L_6213_aa_p1.jpg devon_dgc_1200_p1.jpg 235.jpg
Ideal Standard Synergy Devon DGC 1200 krg235
L6213AA  89.5x150Y 120x140Υ  362.9 130x150Υ 343
353 30+88.5cm 220x150Υ 429

  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
connect_t_9926_eo_p1.jpg 234.jpg 226.jpg
Ideal Standard Connect krg234 krg226
T9926EO  100x15 60x90x150Υ 368 120x140Υ 368
390 130x75x150Υ 417 160x140Υ 491

διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
258.jpg 237.jpg bathtub_70_p1.jpg
krg  Lila Pano krg237 Bathtub 70
100x148Υ 491 140x68x148Υ 435 min  120x70x140  516.6
95x148Υ 491 200x78x148Υ 508 max  150x90x140  528.9
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
252.jpg 251.jpg sider_bath_plaza_p1.jpg
krg252 krg251 Slider Bath Plaza 1+1
110x110x148Υ 417 110x110x150Υ 462 SPBD 70  150x70x140Y  510.5
130x130x148Υ 454 140x140x150Υ 491 SPBD 75  150x75x140Y  516.7
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις SPBD 80  150x80x140Y  522.8
sider_bath_plaza_2_2_p1.jpg bathtub_60_p1.jpg bathtub_90_p1.jpg
Slider Bath Plaza 2+2 Bathtub 60 Bathtub 90
SLBD 160  160x70x140Y 516.6 min  140x70x140  602.7 min  140x70x140  606.4
SLBD 180  180x80x140Y 553.5 max  200x90x140  762.6 max  200x90x140  667.9
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
228.jpg 249.jpg tonic_L_6485_eo_p1.jpg
krg228 krg Flora 250 Ideal Standard Tonic
140x68x148Υ 612 110x110x150Υ 614 L6485EO  90x150Υ
190x80x148Υ 674 140x140x150Υ 675 537
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  διαθέσιμη και η μπανιέρα  
232.jpg celeste_p1.jpg 230.jpg
 krg232 Celeste krg230
 140x148Υ 515 120x68Χ150Υ  388€ 120x148Υ 565
 200x148Υ 663   180x148Υ 688
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
248.jpg 242.jpg 224.jpg
Karag Flora 800 krg242 krg224
150x100x150Y 737 150x150Υ 737 160x67x140Υ 908
διαθέσιμη και η μπανιέρα 180x150Υ 786 200x77x140Υ 1092
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
264.jpg 240.jpg  
krg264 krg240  
110x110x150Υ  983 140x148Υ 1229  
140x140x150Υ  1044 180x148Υ 1402  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
διαθέσιμη και η μπανιέρα