ντουζιερες, ντουζιερα, καμπινες μπανιερας, καμπινες, καμπίνα
 
  Καμπίνες μπανιέρας  

Έκπτωση -31% στα gl-43% στα KRG, -35% στα Ideal Standard, Starlet, Devon, -44% στα Aquarelle
-30% στα KRG ειδικές παραγγελίες, ακρυλικά, -42% στα ΗΤ και άλλες μεγάλες προσφορές.
Έκμεταλευτείτε ποσοτικές εκπτώσεις
    gl      3 και περισσότερες καμπίνες   -49% έκπτωση στην αρχική τιμή
    krg    2 και περισσότερες καμπίνες   -45% έκπτωση στην αρχική τιμή (όχι ειδικές)
 
Hobby_dipli_porta_SV2B140_p1.jpg bari_1.jpg simple_p1.jpg
Hobby  SV2B KARAG BARI  Simple
140x140Υ 195.57 76x130Y με γρ 146 75x150Υ  98€
170x140Υ 220.17 85x140Y διαφ 183  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις άνοιγμα ΜΟΝΟ προς τα έξω
 
     
bathtub_fresh_i_p1.jpg starlet-s-850.jpg 254.jpg
Bathtub Fresh I Starlet S-850 krg254 - Μ9
80x140h  196.8 85x140  179 85x140Υ  245€  120€
Hobby_porta_mpanioy_SV1B145_p1.jpg crystal_121_1224790002_p1.jpg starlet-sg-850.jpg
Hobby SV1B Crystal  1224790002 Starlet SG-850
140x75x140Υ 146.37 120x138Y  236.2€  123.5€ 85x140  197
 170x75x140Υ 158.67 σταθερό: 59cm  
 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις ανοιγώμενο: 57cm  έως 80ο  
devon_dg_850_p1.jpg extended_p1.jpg WBD_p1.jpg
Devon D 850 Extended Σταθερό PANEL μπανιέρας
D 850  85x140  203.0 120x140Υ διάφανη  148€ WBD 70  70cm  221.4
χωρίς λαβή-πετσετοκρεμάστρα 120x140Υ ματ         198€ WBD 75  75cm  227.6
DG 850  85x140  233.70 40+80cm WBD 80  80cm  233.7
με λαβή-πετσετοκρεμάστρα    
glass_bath_80-1150_p1.jpg tripleta_70-6447_p1.jpg connect_t_9923_eo_p1.jpg
Glass Bath Tripleta Ideal Standard Connect
80-1150  115x140  250.92 70-6447  130x140  250.92 T9923EO  80x140Υ  238
52+63cm    
connect_t_9924_eo_p1.jpg starlet-sg-1200.jpg 255.jpg
Ideal Standard Connect 6#Starlet SG-1200 krg255 - Μ9/Α
T9924EO  80x140Υ  238 120x140  245 120x140Υ 282
  48+72cm 40+80cm
    καινούρια παραλαβή με λιγότερη κλίση
    η καμπύλη στο ανοιγώμενο τμήμα
236.jpg 259.jpg 256.jpg
krg236 krg259 krg256
100x150Υ 245 70x150Υ 257 80x140Υ  306
130x150Υ 282 90x150Υ 306  
 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
tipica_t_2508_yb_p1.jpg banita_70-1900_p1.jpg bathtub_fresh_iii_p1.jpg
Ideal Standard Tipica Banita  70-1900 Bathtub Fresh III
T2508YB  80x150285 160-174x135  307.50 120-122x140  344.4
  πλαϊνό 68-74x135  104.55 60+60cm
devon_dg_1200_p1.jpg synergy_L_6210_aa_p1.jpg playa_j_4943_yb_p1.jpg
Devon DG 1200 Ideal Standard Synergy Ideal Standard Playa
DG 1200  120x140  307.5 L6210AA  81.5x150Y J4943YB  90x147Y
48+72cm 318 319
connect_t_9925_eo_p1.jpg bathtub_fresh_ii_p1.jpg synergy_L_6211_aa_p1.jpg
Ideal Standard Connect Bathtub Fresh II Ideal Standard Synergy
T9925EO  80x15 110x140h  376.4 L6211AA  89.5x150Y  334
325 55+55cm  με ράγα L6212AA 89.5x150Y 375
246.jpg 260.jpg synergy_L_6213_aa_p1.jpg
Flora 200 + Mykonos krg260 Ideal Standard Synergy
90x90x150Υ    368 100x150Υ 319 L6213AA  89.5x150Y
90x90x140Υ    442 130x150Υ 380 353
100x100x150Υ 442  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
διαθέσιμη και η μπανιέρα    
devon_dgc_1200_p1.jpg 235.jpg connect_t_9926_eo_p1.jpg
Devon DGC 1200 krg235 Ideal Standard Connect
120x140  362.9 130x150Υ 343 T9926EO  100x15
30+88.5cm 220x150Υ 429 390
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
234.jpg 226.jpg 237.jpg
krg234 krg226 krg237
60x90x150Υ 368 120x140Υ 368 140x68x148Υ 435
130x75x150Υ 417 160x140Υ 491 200x78x148Υ 508
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
bathtub_70_p1.jpg 252.jpg 258.jpg
Bathtub 70 krg252 krg  Lila Pano
min  120x70x140  516.6 110x110x148Υ 417 100x148Υ 491
max  150x90x140  528.9 130x130x148Υ 454 95x148Υ 491
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
251.jpg sider_bath_plaza_p1.jpg sider_bath_plaza_2_2_p1.jpg
krg251 Slider Bath Plaza 1+1 Slider Bath Plaza 2+2
110x110x150Υ 462 SPBD 70  150x70x140Y  510.5 SLBD 160  160x70x140Y 516.6
140x140x150Υ 491 SPBD 75  150x75x140Y  516.7 SLBD 180  180x80x140Y 553.5
 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις SPBD 80  150x80x140Y  522.8 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
bathtub_60_p1.jpg tonic_L_6485_eo_p1.jpg bathtub_90_p1.jpg
Bathtub 60 Ideal Standard Tonic Bathtub 90
min  140x70x140  602.7 L6485EO  90x150Υ min  140x70x140  606.4
max  200x90x140  762.6 537 max  200x90x140  667.9
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
232.jpg 228.jpg 249.jpg
 krg232 krg228 krg Flora 250
 140x148Υ 515 140x68x148Υ 612 110x110x150Υ 614
 200x148Υ 663 190x80x148Υ 674 140x140x150Υ 675
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    διαθέσιμη και η μπανιέρα
celeste_p1.jpg 230.jpg 248.jpg
Celeste krg230 Karag Flora 800
120x68Χ150Υ  388€ 120x148Υ 565 150x100 737
  180x148Υ 688  διαθέσιμη και η μπανιέρα
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
242.jpg 224.jpg 264.jpg
krg242 krg224 krg264
150x150Υ 737 160x67x140Υ 908 110x110x150Υ  983
180x150Υ 786 200x77x140Υ 1092 140x140x150Υ  1044
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
     διαθέσιμη και η μπανιέρα
240.jpg    
krg240    
140x148Υ 1229
 
180x148Υ 1402

διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις