Πλακάκια τύπου ξύλου
Εκπτώσεις -35% στα Venus, Mapisa, Hatz, -35% στα Best Tiles, -41% στα Karag.
Εκμεταλευτείτε ποσοτικές εκπτώσεις στα Venus, Mapisa, Hatz >1 παλέτα -46% από τις αρχικές τιμές.
Maple_1.jpg CEIBA_20X61_P1.jpg ALPINA_20X61_P1.jpg
Maple 20x60 G. Cieba  20.5x61.5 Alpina  20.5x61.5
22.1/μ²  14.4€/μ² 25.2/μ²  14.9€/μ² 25.2/μ²  14.9€/μ²
TEAK_17X50_P1.jpg b-blanco.jpg b-ceniza.jpg
Teak  17.5x50 Baldocer Bayour Blanco 17.5x50 Baldocer Bayour Ceniza 17.5x50
25.2/μ²  14.9€/μ² 24.0/μ²  14.9€/μ² 24.0/μ²  14.9€/μ²
b-nogal.jpg b-borneo.jpg b-teka.jpg
Baldocer Bayour Nogal 17.5x50 Baldocer Bayour Borneo 17.5x50 Baldocer Bayour Teka 17.5x50
24.0/μ²  14.9€/μ² 24.0/μ²  14.9€/μ²  24.0/μ²  14.9€/μ²
KUNNY_17X50_P1.jpg fresno_20x60_mat_photo1.jpg LIVERPOOL_15X62_P1.jpg
Kunny  17.5x50 Fresno 20x60 Liverpool  15.5x62
25.2/μ²  14.9€/μ² 25.2/μ²  16.4€/μ² 29.5€/μ²  17.4€/μ²
  #2,16τμ perla 20x60
 
Bergen_1.jpg Timberb_1.jpg Wholux_1a.jpg
Bergen 15.5x67.7 Timber 15x60 Wholux 15.6x60
27.1/μ²  17.6€/μ² 27.7/μ²  18.0€/μ² 31.4/μ²  20.4€/μ²
SEUL_30X110_P1.jpg SULAWESI_30X110_P1.jpg ARTWOOD_30X110_P1.jpg
Seul  30x110 Sulawesi  30x110 Artwood  30x110
35.5/μ²  21.0€/μ² 35.5/μ²  21.0€/μ² 36.8/μ²  21.7€/μ²
Motto_1.jpg Timber_1.jpg TREVERK_15X90_P1.jpg
Motto 15x90 Timber 15x90 Treverk  15x90
38.1/μ²  24.8€/μ² 38.1/μ²  24.8€/μ² 49.6/μ²  29.3€/μ²
Riogrande_1.jpg Petrifiedforest_1 Xilo_1.jpg
Rio Grande 14.5x89 Petrified forest 14x66 Xilo 15x90
46.7/μ²  30.4€/μ² 49.2/μ²  32.0€/μ² 58.1/μ²  37.8€/μ²
Taiga_1.jpg cariddean_15x90_mat_photo1.jpg Soho_1.jpg
Taiga 15x90 Caribbean 15x90 Soho 15x90
58.1/μ²  37.8€/μ² 58.1/μ²  37.8€/μ² ματ  58.1/μ²  37.8€/μ²
  #4101345299 sapphire 0.96τμ γυαλιστερό  67.9/μ²  44.1€/μ²
Vintage_1.jpg Awalkinthewoods_1.jpg  
Vintage 15x90 A walk in the woods 15x90
58.1/μ²  37.8€/μ² 58.1/μ²  37.8€/μ²
     

Οι τιμές που βλέπετε σε αυτήv την σελίδα αφορούν το κυρίως πλακάκι κάθε σειράς.

versace.jpg gardenia.jpg